Dagblad de Limburger ‘Gasmeter kan de deur uit’.

Mooi artikel over de modelwoning Vrieheide in Heerlen. Een gesprek met architect Harold Janssen van TIORC en de bestuursleden Karin Kalfics en Anita Defauwes van Buurtcoperatie Vrieheide.